Noddi

Derbyniwyd arian ar gyfer y prosiect hwn gan:

  • Y Loteri Fawr
  • CAE (Cronfa Arbrofol Eryri)
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  • Cronfa Allweddol Conwy
  • Awdurdod Datblygu Cymru