Adnoddau

Yr Ystafell Fwyaf...

...Mae lle yn yr ystafell fwyaf i hyd at chwe deg pump o bobl ar y tro; mae'r cynllun cynwysedig yn dangos yr ystafelloedd sydd ar gael a'u maint.

Un rhan unigryw...

... o ddarpariaeth y Ganolfan ydi'r Gegin Fynydd. MaeĀ¹r
gegin wedi ei chyfarparu i safon fasnachol ac ar gael ar gyfer paratoi
lluniaeth ac i fusnesau bychain sydd am ddatblygu prosiectau ym maes bwyd.

Cynllun Llawr

The floorplan of Capel Curig Community Centre
(Cliciwch i ehangu)

Mae'r Ganolfan wedi ei haddasu'n arbennig ar gyfer ymwelwyr anabl ac mae'r maes parcio yn ymyl.